Nasza Szkoła
Chorzów ul. Wolności
Centrum Miasta
Zakłady Chemiczne
Informacja dotycząca nowych zasad żywienia

Informujemy, że od 1 lutego 2017 roku ulegają zmianie zasady odpłatności za obiady w szkolnej stołówce. W związku z tym należność za każdy miesiąc żywieniowy następować będzie w okresie od 1 do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, czyli z dołu  (np. opłatę za luty należy uregulować od 1 do 14 marca, za marzec od 1 do 14 kwietnia). Odpłatność za obiady należy regulować przelewem na podstawie faktur, które otrzymacie Państwo pod koniec każdego kolejnego miesiąca.

Dane do wpłaty (znajdują się także w zakładce szkoły "kontakt", główna strona, górna belka po prawej stronie):

ODBIORCA: GIMNAZJUM NR 1 CHORZÓW UL. DĄBROWSKIEGO 53
KONTO: 34 1050 1243 1000 0022 8403 8656

W TYTULE PRZELEWU:
NUMER FAKTURY, IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA, ŻYWIENIE W MIESIĄCU (podać miesiąc)

Fakturę za dany miesiąc rozliczeniowy rodzice mogą odbierać osobiście u kierownika świetlicy lub za pośrednictwem dziecka,jeśli rodzice wyrażą na to pisemną zgodę.

Pozostałe zasady funkcjonowania stołówki szkolnej nie ulegają zmianie.
POLECAMY TAKŻE
Uczniowie na lodowisku
Pośpiewaliśmy w chorzowskiej "Laubie"
Z cyklu przewodnik opowiada: Album z podróży. Meksyk
BRANŻA HOTELARSKA
Rynek pracy w Chorzowie i na Śląsku
Warsztaty kulinarne
Minikoncert w chorzowskim hospicjum
Wycieczka do Palmiarni
Archiwum Aktualności
Adres: ul. Dąbrowskiego 53 41-500 Chorzów | e-mail: sekretariat@gim1chorzow.pl | Telefon: +48 (32) 2411655