Nasza Szkoła
Chorzów ul. Wolności
Centrum Miasta
Zakłady Chemiczne

Pedagog szkolny mgr Katarzyna Dąbrowska, mgr Michał Piegza zapraszają:


Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek 8:00-14:30

Wtorek 8:15-16:00

Środa 8:15-14:15

Czwartek 8:00-14:30

Piątek 8:15-14:30

Istnieje możliwość ustalenia spotkania w godzinach popołudniowych po telefonicznym uzgodnieniu (32 2411 655 w. 24). Kontakt mailowy: pedagog_gim1@o2.pl

Zwróć się do pedagoga (s. 306) szkolnego gdy:


 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Pedagog szkolny* to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

*według "Encyklopedii pedagogicznej"

W swojej pracy pedagog jest zobowiązany przestrzegać następujących zasad:


 • Wspierania oddziaływań wychowawczych rodziców, wychowawców i nauczycieli a nie zastępowania wymienionych w ich obowiązkach.
 • Szacunku dla osób korzystających z pomocy.
 • Zachowania daleko idącej dyskrecji spraw powierzonych, mając na uwadze zawsze dobro dziecka.
 • Obiektywizmu i równego traktowania osób i instytucji uczestniczących w procesie pomagania.
 • Profesjonalizmu polegającego na podejmowaniu wszystkich koniecznych - dla udzielenia skutecznej pomocy – kroków
 • Poszanowania praw dziecka, pozostałych uczniów, rodziców, nauczycieli.
 • Skoncentrowania swoich działań na sprawach wychowawczych dla ochrony dzieci i młodzieży przed demoralizacją.
 • Odpowiedzialności za wszystkie podejmowane działania.
Archiwum Aktualności
Adres: ul. Dąbrowskiego 53 41-500 Chorzów | e-mail: sekretariat@gim1chorzow.pl | Telefon: +48 (32) 2411655