Nasza Szkoła
Chorzów ul. Wolności
Centrum Miasta
Zakłady Chemiczne
szkoła-promująca-zdrowie

Gimnazjum nr 1 im. Marii Konopnickiej w Chorzowie skupia całą społeczność szkolną wokół idei promocji zdrowia. Już w 2008 roku rada pedagogiczna podjęła uchwałę o przystąpieniu do projektu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Realizując cele założone w programie „Od A do Z czyli od aktywności do zdrowia” w dniu 3 grudnia 2010 roku nasza szkoła otrzymała certyfikat przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikat został przyznany na lata 2010-2013. W tym okresie realizacja działań wynikających ze Szkolnego Programu Promocji Zdrowia „Od A do Z, czyli od aktywności do zdrowia” została rozszerzona o uczestnictwo uczniów, ich rodziców, nauczycieli w programach: „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Szkoła bez Przemocy”, „W środę po południu”, „Pierwszy dzwonek”, „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic”, „Bezpieczna szkoła”, „Młodzi odwagi”,  „Akademia Czystych Rąk”, „Podstępne WZW”, „Żyj smacznie i zdrowo” oraz „Ekoszkoła”. Obecnie staramy się o przynależność do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?
Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
 • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje, nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
 • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.
 • Tworzy warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 • Umożliwia aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.
Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SzPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:
 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.
W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

uczniowie;
- nauczyciele;
- rodzice;
- inni pracownicy szkoły;
- inne osoby ze społeczności lokalnej.

 Zespół do spraw promocji zdrowia G1 tworzą:
 • mgr Beata Musiał – koordynator programu, nauczyciel wychowania fizycznego,
 • mgr Anna Laske – wicedyrektor szkoły, nauczyciel biologii,
 • mgr Monika Marzec – nauczyciel bibliotekarz, szkolny doradca zawodowy,
 • mgr Bożena Szczyrbowska – nauczyciel bibliotekarz,
 • mgr Anna Łodkowska – nauczyciel sztuki,
 • mgr Katarzyna Mirek – nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Michał Piegza – pedagog szkolny,
 • mgr Jolanta Janicka-Garba – nauczyciel muzyki, opiekun świetlicy,
 • mgr Anna Pacut – psycholog szkolny,
 • p. Danuta Jasińska – sekretarz szkoły,
 • p. Beata Szczęsny-Sienkiewicz – rodzic,
 • Paulina Mróz – uczennica,
 • Jagoda Firla – uczennica.
Archiwum Aktualności
Adres: ul. Dąbrowskiego 53 41-500 Chorzów | e-mail: sekretariat@gim1chorzow.pl | Telefon: +48 (32) 2411655