Nasza Szkoła
Chorzów ul. Wolności
Centrum Miasta
Zakłady Chemiczne
Informacja na temat rekrutacji na rok szkolny 2016/2017:

www

Absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w następujących typach szkół:

Doradca zawodowy

Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Ukończenie liceum ogólnokształcącego umożliwa uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadcetwa dojrzałości po zdaniu egzaminu matrualnego.

Ponadto od 1 września 2012 roku funkcjonują następujące szkoły:

- trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy,

- trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

- szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

-------

Przydatne linki:
www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl
www.psz.praca.gov.pl
www.ohpdlaszkoly.ohp.pl

Bazy i wyszukiwarki zawodów:
Wszystkich zawodów jest 2360. Wciąż powstają nowe. Bazy zawodów umożliwią Ci poznanie zawodu. Skorzystaj.
http://www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl/index.php?option=com_koweziu&tmpl=component
http://psz.praca.gov.pl/klasyfikacja_zawodow/index.php
http://www.ohpdlaszkoly.ohp.pl/baza.php?idkg=116

Filmy o zawodach:
http://www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl/filmy.html
http://www.wybieramzawod.pl/filmy-dla-dzieci-mlodziezy-rodzicow
http://www.ohpdlaszkoly.ohp.pl/baza.php?idkg=113

WIĘCEJ W ZAKŁADCE - Szkolny doradca zawodowy

 

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty


 

Adresy stron internetowych szkół ponadgimnazjalnych w Chorzowie:

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Juliusza Słowackiego

(Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących)

ul. Dąbrowskiego 36

www.slowacki.edu.pl

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Juliusza Ligonia

(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1)

ul. 3 Maja 22

www.ligon.pl

 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stefana Batorego

(Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2)

ul. Farna 5-7

www.3lo.edu.pl

 

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Marii Skłodowskiej – Curie

ul. Dąbrowskiego 34

www.curie.edu.pl

 

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI im. Miłośników Ziemi

Śląskiej

(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2)

ul. Harcerska 2

www.zso2.net.pl

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 1 im. Wojciecha

Korfantego

ul. Sportowa 23

www.zstio1.edu.pl

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH nr 2 im. Mariana Batko

ul. Powstańców 6a

www.zstnr2.pop.pl

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 3

ul. Stefana Batorego 37

www.zstio3.pl

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 4 im. Jędrzeja

Śniadeckiego

ul. Św. Piotra 1

www.zstio4chorzow.pl

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im. K.K. Baczyńskiego

ul. G. Narutowicza 5

www.zsbchorzow.pl

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. O. LANGEGO

ul. Urbanowicza 2

www.zse-chorzow.pl

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO – USŁUGOWYCH im. Marii Dąbrowskiej

ul. Katowicka 64

www.zsguchorzow.pl

 

PUBLICZNE LICEUM KATOLICKIE

(Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. kard. A. Hlonda)

ul. Kościuszki 11

www.glk.edu.pl
Archiwum Aktualności
Adres: ul. Dąbrowskiego 53 41-500 Chorzów | e-mail: sekretariat@gim1chorzow.pl | Telefon: +48 (32) 2411655